GIỚI THIỆU

 • 01

  HIỆU QUẢ

  Máy hiệu quả hơn

  Nhiều lợi nhuận hơn

 • 02

  THÔNG MINH

  Máy thông minh cao

  Dễ vận hành hơn

 • 03

  ĐỜI MÁY

  Nền tảng vững chắc hơn

  Máy chất lượng cao hơn

 • 04

  ỔN ĐỊNH

  Máy móc ổn định hơn

  Tiết kiệm chi phí hơn

CÁC SẢN PHẨM

Tin tức

 • Dẫn đầu tương lai của ngành công nghiệp máy ép phun với công nghệ
 • Konger mời bạn tham gia Triển lãm nhựa SINO-PLAS Trịnh Châu lần thứ 7 năm 2018 – Thư mời tham quan
 • Toolots Inc. thăm nhà sản xuất máy ép nhựa Konger, có trụ sở tại Ninh Ba, Trung Quốc, nhà sản xuất máy móc kỹ thuật cao
 • Tóm tắt chuyên gia ép phun: bốn xu hướng chính trong sự phát triển của máy ép phun hai tấm
 • Các công ty máy ép phun để xem làm thế nào để cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường
 • Phân tích hiện trạng và sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp máy ép phun

CUỘC ĐIỀU TRA